EKSERI

LAGUNA 2001 proizvodi i sve vrste građevinskih i zanatskih eksera od čelične žice.

Ovaj proizvod karakteriše visok kvalitet i dugotrajnost.