Šulc mreža

INDUSTRIJSKA ELEKTROVARENA MREŽA

se izrađuje od svetlovučene žice koja može biti elektrovarena ili pocinkovana.

Primena: u građevinarstvu kao armatura za učvršćivanje betona i maltera, kod izrade ravnjajučih slojeva i kod malterisanja zidnih površina.