Heksagon pletivo

Heksagon pletivo izrađuje se od pocinkovane ili elektrovarene plastificirane žice.

Otvor okaca

13 ; 16 ; 20 ; 25 ; 52 ; 75 (mm)

Debljina žice

od 0,7 do 1,7 mm

Primena: u stočarstvu, voćarstvu, golubarstvu, i kao vrsta ograde.