SITA

se izrađuju tkanjem toplocinkovane žice izuzetno  malog promera okaca; od 2 – 5 mm.

Nalazi svoju primenu u građevinarstvu (za granulaciju peska), za oblaganje skladišnih prostora za poljoprivredne proizvode i u pčelarstvu.

LAGUNA 2001 izrađuje sita u rolnama sa sledećim karakteristikama:

Promer okaca

od 2 do 5 mm

Dužina rolne

od 25 do 30 metara

Visine rolne

1 metar