Rabic pletivo

nastaje varenjem (punktovanjem) uzdužnih i poprečnih žica.

Koristi se u građevinarstvu i za izradu raznih vrsta kaveza.

U ponudi imamo pocinkovano rabic pletivo i PVC rabic pletivo sa sledećim specifikacijama:

Otvor okaca

6x6 ; 10x10 ; 12x12 ; 16x16 ; 20x20 ; 25x25 mm

Debljina žice

0,7 do 1,5 mm