GRIFOVANA MREŽA

se izrađuje od svetlovučene žice sa sldećim dimenzijama:

Otvor okaca

50x50 ; 30x30 ; 20x20 (mm)

Dimenzije žice

Ø 2.5 ; Ø 3.1 ; Ø 3.4 ; Ø 3.7

Grif pletiva koriste se za izradu ograda i kapija, a zbog svoje izuzetno čvrste konstrukcije služe i za izradu kaveza i zaštitnih rešetaka na izlozima.